Wednesday, August 27, 2014

Rapport från cykelturen

Jag bjöd in ansvariga att cykla med mig i tidigare post om att, se Cykla i Solna. 5 lokala politiker, varav två från stadsbyggnadsnämnden följde med runt.
Samling vid Solna Torg. Bild från Eva Eriksson (s), Från vänster, Anita (glömt namnet) (c),  Linda Cigehn (v) skymd, jag, Eva Eriksson (s), privatperson , Bernard Huber (mp) och Magnus Persson (c) (med kärra). 
Nedan är den cykelrutt jag använde för illustrera ett antal problem gällande cykel och Solnas cykelplan. Rutten är ca 11 km lång och kan lätt avverkas på en timme på egen hand, om man cyklar i grupp och stannar och diskuterar på olika platser tar det förstås lite längre tid. Det tog ca 2 timmar då jag cyklade runt med politiker från 4 olika partier, (c),  (mp), (s) och (v), när vi stannade för prata om olika platser och de situationer de presenterar. Pluspoäng till Magnus Persson från (c) som hade med sig en kärra för att testa infrastrukturen med en cykel utanför normen, det gick förutom vid cykelvägen genom bussterminalen där det var för trångt. Vi hade en diskussion om många olika av platserna längs rutten och de problem som finns där.

Cykel som transsport sätt är nu inne i en historiskt uppsving, det är därför synd att Solna inte går framåt i utvecklingen utan att saker och ting blir sämre, nya lösningar är i många fall inte förbättringar. Detta är orsaken till att jag bjöd in till en cykeltur. När mängden cyklister ökar kommer bristerna i den nuvarande infrasturkturen att bli allt tydligare och konflikterna bli fler, för att förändra detta krävs att man vänder utvecklingen snart. Budgeten för cykel var 1 miljon kronor, långt ifrån cykelmiljarden i grannkommunen Stockholm (även om det är si och så med cykelmiljarden där) och långt ifrån vad som behövs. Solna stad senaste cykelkarta är från 2007, sedan dess har bland annat Tvärbanan, Arenastaden, Ingenting och mycket annat kommit till Solna, saker har förändrats.

För att förstå vilken skillnad det skulle kunna vara med en bra infrastruktur rekommenderar jag alla lyssna på podcasten Staden om Köpenhamn - cykelstaden. (Om ni har ont om tid börja lyssna vid 4:50 och lyssna ca 2 minuter).

Notera att bilderna nedan är tagna av mig, men inte under cykelturen, dock är det inga väsentliga skillnader mot hur det såg ut då.

Från Solna cykelplan etapp 1. Rutten är markerad, speciellt kommenterade punkter är numrerade.
Vi börjar cykelturen på Sharedspace ytan vid Solna torg, vidare med att cykla genom bussterminalen vid Solna Centrum, en trång och märkligt planerad passage med sättningskador i asfalten.
Cykelväg genom bussterminalen.
Asfalt vid cykelvägen genom bussgatan i bussterminalen.

Serpentinen - Frösundaleden/Solnavägen
1 Frösundaleden/Solnavägen
Då tvärbanan dragits fram genom Solna har de nordsydliga passagerna under Frösundaleden försvunnit för cyklande. På plats i dag finns en sepentinväg från den lägre planskilda nivån upp till gatuplanet. Denna sepentinväg är en del av ett regionalt cykelstråk. Vi korsade Frösundaleden och sedan Solnavägen, väntetiderna var rejält tilltagna och vi blev stående i flera minuter. Många cyklister korsar Frösundaleden längs Solnavägen.
Trappa vid industriviadukten
2 Industriviadukten / Tvärbanekorsningen

Här kan du se bort till Solna station längs spåret och det hade varit strålande med en cykelväg längs tvärbanan. Korsningen till skillnad från de andra signalreglerade korsningarna med tvärbanan är inte skyddad av konstiga betongblock. Dock vore det trevligt om man kunde leda cykel och kanske också barnvagnar i trapporna.

Märstastråket
3 Märstastråket/Hagavägen

Ett exempel på en krånglig passage längs med ett regionalt cykelstråk med många konflikter mellan gående och cyklister, den är skymd, det finns en höjdskillnad vilket driver upp hastigheterna både vid korsningen och genom en skymd kurva, på andra sidan är det en bom vilket gör det omöjligt att mötas här.

Cykling förbjuden.
Endast gående hänvisas.
4 Märstastråket Frösundaleden/Kolonnvägen

Här finns det två saker att uppmärksamma, vid korsningen med Råsundavägen är det cykelförbud genom ett kvarter och istället ska man cykla längs upp och ned för höjdskillnaden skapad av planskillnaden. Dock är tunneln under Frösundaleden avstängd på grund av arbeten och så man får cykla bort till nästa tunnel, är man kommer tillbaka och cyklar vidare under Kolonnvägen är cykelvägen vidare längs Märstastråket uppgrävd, det finns en omledning som är asfalterad men när vi väl är tillbaka vid det regionalastråket förstår inte flera av cyklisterna hur vi har kommit hit. Det finns några skyltar för omledningen men knappast i tillräcklig grad för kunna navigera utan kännedom om området. 
När vi står och pratar kommer det ett par som inte förstår hur de ska cykla vidare, vi ger dem lite tips.

Skymd sikt vid Solna station.
Felaktig skylt om påbjuden gångbana.

5 Solna station
Vid Solna station är  det ofta rörigt men vi cyklar förbi och stannar vid den nyöppnade tvärbanestationen. Passagen hit är delvis skymd av växtlighet och felaktigt skyltad som endast gångväg åt ena hållet, när man kommer från Solna station sitter en skylt kvar om vägen till Hagalund är avstängd. Vid stationen saknas det helt cykelparkering.

6 Råsundavägen
Vi cyklar längs Södra Långgatan tills den möter Råsundavägen, här cyklar vi längs vägen som är markerad som ett huvudcykelstråk i blandtrafik för tydliggöra skillnaden mellan standarden på olika cykelvägar. Vid svänger sedan ned vid Solparken för att cykla under Råsundavägen, längs ett annat huvudcykelstråk i blandtrafik. En viktig fråga är hur enhetliga man kan vänta sig att cykelstråken ska vara.

Vi följer sedan cykelbanan på norra sidan Frösundaleden.

Hinder för att skydda cyklisten.
7 Frösundaleden/Gränsgatan

Här måste man första lyfta cykel uppför en trottarkant, sedan vänta länge innan man kan cykla över Gränsgatan, dock är perioden såpass kort att endast 4 av oss hann över hela vägen. Vid korsningen med tvärbanan är det betongblock utställda på grund av olycka, trots att korsningen är signalreglerad och sikten god åt båda hållen. Värt att notera är huvudgatan genom Solna Buisness Park, Svetsarvägen, ej går att cykla på enligt cykelplanen, istället ska man hålla sig på bakgatorna eller Gränsgatan.

Den enda saknade länken enligt cykelplanen etapp 1.

8 Under Frösundaleden vid Mälarbanan

Här finns den enda saknade länken i cykelplanen etapp 1, något värt att stanna och begrunda. Längs järnvägen bort mot Sundbyberg vill man dra en cykelväg.

Vid korsar Huvudstafältet på en gång cykelbana där åtskillnaden med endast en linje verkar fungera bra, dock är det fortfarande för smalt för att vara riktigt bra. Efter gräsplanen svänger vi vänster in på ytterligare ett huvudcykelstråk, vi cyklar under Storgatan och uppför en brant backe. 

9 Huvudcykelstråk 2

När man drar fram stråken måste man även ta in topografin, även om denna väg ser rak ut på kartan vore det motiverat att dra stråket längs Armegatan istället, detta stråk är ingen plats man hamnar på. 

Vi cyklar vidare längs HCS 2. 

10 Bredvid rondellen Bolstomtavägen/Ekelundsvägen

Lyxig skyltning vid omledning. Uppdaterad och allt.
Nedanför postens huvudkontor där vi begrundar av avstängning av cykelvägen bort till Karlergsslott längs Pampaslänken, avstängningen är utförd av trafikverket och är ordentligt skyltad även om utförandetiden dragit ut på tiden från 4 månader till 10. Här finns det dock anledning att begrunda Solnas läge. Det finns stora spårområden och motorvägar som spärrar av och skapar omvägar, de få genvägar som finns eller funnits måste bevaras, återskapas och utvecklats för underlätta så mycket som möjligt. Längs norra sidan av Essingenleden gick det en gc-väg som dock är avstängd på obestämd framtid grund av arbetena med Norra Länken, Trafikverket är medvetna om problemet och tänker lösa detta men vet ännu ej hur eller när.

Vi vänder tillbaka mot Solna Centrum längs Bolstomtavägen och cyklar runt Säpos nya hus.
Mindre lyxig med ändå bra info vid avstängd väg. 

11 Passage förbi Mälarbanan

Passagen är återigen avstängd av Trafikverket, dock är de som bygger här inte fullt så lyxiga med kartor och omledningen men informationen som finns är ändå korrekt och utförlig. Dessa passager är extremt viktiga för snabba upp och underlätta cyklingen genom Solna och detta tas det ej tillvara på i cykelplanen etapp 1. Denna skall snart öppnas igen.

Vi cyklar igenom Ingenting och korsar järnvägen vid polishuset, vi cyklar sedan längs Sundbybergsvägen till Solnavägen och byter sida på densamma. 


12 Centralvägen/Solnavägen

Gång cykelpassage under Solnavägen, denna undergång är extremt talande för vad som är fel med att blanda gående och cyklister. Detta är en konfliktfylld korsning som upplevs osmidig både som gående och som cyklist. Lösningen på detta är inte att klaga på på cyklister i kroppstrumpor eller gående som vinglar utan separera de olika trafikantern. Kombinerade gångcykelbanor fungerar endast bra där det är väldigt låg volym på trafiken eller där de är tillräckligt breda, här är sikten skymd och även om det har försökt lösas med att måla på marken och skapa ett övergångstället för att tydliggöra konflikten denna plats fortfarande problematisk.

Vi avslutade sedan med rulla till Solna Torg och pratade lite mer. Om ni cyklar den här rundan, passa på att cykla försiktigt. Viktigt att påpeka är att det finns många problemplatser i Solna för cyklande, jag valde ut några och kombinerade ihop dem till en runda huvudsakligen längs cykelstråken presenterade i cykelplanens första etapp. 


Jag vill tacka alla som kom och även om det i säg knappast var något nytt för någon som cyklar i Solna, vilket inkluderar flera av politikerna, vill jag ändå lyfta frågan nu inför valet. 

Magnus Persson (c) Solna om denna tur och bokslut av cykelpolitiken under mandantperioden. I deras valbroschyr om vad de vill med infrastruktur finns en mycket bra lista på åtgärder.
Miljöpartiet har också ett utmärkt cykelprogram se här: MP Solnas cykelproprgram.
Hos (s) och (v) har jag inte hittat något relevant på lokal nivå, men båda partierna är aktivt för en ökad andel cykelresor se sid 13 i Stockholmsvänsterns omställningsprogram exempelvis, men jag hoppas att de stödjer (mp) och (c) där det finns kunskap om vilka åtgärder som behövs. Övriga partier kan jag inte uttala mig om men jag har full förståelse för att de är mycket upptagna i valrörelse.

No comments:

Post a Comment