Thursday, August 14, 2014

cykla med trafikverket i Solna

Orienterbarhet är viktigt för att cykla, att utnyttja naturliga stråk är ett enkelt sätt att uppnå det. Andra lämpliga stråk är större vägar och järnvägar, speciellt den vertikala aspekten gör cykelvägar längs järnvägar lämpliga. Detta är dock ej allt möjligt.
Enligt Solnas cykelplan etapp 1 saknas det endast en enda länk i Solna cykelnätverk, jag håller inte riktigt med. Trafikverket håller inte med heller (remissvar cykelplanen etapp 1), utan pekar helt riktigt att det är bra om man kan cykla längs stråk, de pekar ut att det vore bra om man kunde cykla längs vattnet från Pampas till Solna strand, jag håller med men skickar vidare till Trafikverket.
Jag väljer att peka ut denna plats som trafikverket stängt av. Här längs E4an fick inte cykelvägen längre plats. Enligt trafiken.nu är detta ett regionalt cykelstråk, precis på gränsen till NSP titta här, när detta stängdes av vet jag ej, men denna led är med på Solnas cykelkarta från 2007 (fortfarande den mest aktuella). Det är fantastiskt hur snabbt naturen återtar övergivna ytor, även hårdgjorda sådana. Detta visar även på vissa problem med kartor och avsaknaden av uppdatering av dessa.
 Såhär ser det ut längs cykelvägen.
Det är länk på drygt 100 m som saknas i dag och det känns inte oöverkomligt att en dag ska man kunna öppna den igen, det är dock inte oproblematiskt om man inte kan ta tillbaka ytan från påfarten till E4an norrut då detta är precis på gränsen NSP. I dag leds cykelvägen om på två (eller tre) olika sätt. Antingen via NSP genom Haga Södra portar och tillbaka till Linvävartorpet eller över på andra sidan E4an. Jag har frågat trafikverket om denna sträcka men ej fått svar. Uppdatering: Det är inte beslutat men troligen någon gång under 2017. Enligt mejl från Trafikverket.
 Detta en av de alternativa cykelvägarna man tar istället, den har tre direkta problem, det är smalt (just här), det är en omväg och den är grusbelagd. Då vägen går genom NSP kommer knappast 1 eller 3 av ändras.
Detta är vägen som pekas ut Solna cykelplan som regional cykelstråk. Den är  i dagsläget svårt att se som ett riktigt alternativ, den har beläggningsproblem, den håller på att växa igen (avsaknad av underhåll och eller trafik?), det är en onödig uppförsbacke och det är en omväg. Dessutom är jag skeptisk till hur bra väl saltsopen kommer tas emot av NSP. Andra sidan av E4an känns då som ett bättre alternativ, en sträcka som helt saknas i cykelplanen. 

Två andra platser med trafikverket i Solna.
 En av de potentiellt viktigaste genvägarna i Solna är avstängd på grund av bygget av Mälarbanan. Detta är en bra hänvisning, (skulle dock gärna se en karta också) den förklarar varför det är avstängt, vem som stängt av och hur länge det ska vara avstängt. Dessutom finns en hänvisning om hur man ska cykla.
En annan bra hänvisning, här det norralänken projektet som ställer till det. Här finns kartan, men det saknas informatiom hur länge det ska vara avstängt. I detta fall beror det på att trafikverket fortfarande inte vet vad de ska hitta på för att lösa problemet (mejl 13/8). Dock saknas skyltning längs den alternativa rutten och en nyare avstängning av trafikverket förlänger ytterligare cykelvägen, nu ska man cykla runt Karlberg också. Sedan att det är en bitvis en olämplig cykelväg är en också viktigt att påpeka, men ansvaret för detta faller helt på Solna stad och Stockholms stad och det generella problemen med cykelnätverket.

No comments:

Post a Comment