Friday, August 8, 2014

cykla i solna

 Frösundaleden. Hänvisning saknas helt. Visserligen är detta en temporär siutation men lika stor hänsyn har tagits till alla trafikslag och cykel är den som lidit mest är helt enkelt en ofrånkomlig konsekvens av de olika etapperna i projektet enligt projektledaren. - Jag påstår att vi har proriterat alla trafikslag. Denna väg öppnas dock snart efter drygt 2 år, dock kommer den fortsatt lida av andra brister. Det finns dock en chans att dessa justeras innan öppnandet, även om jag tvivlar, så jag avstår från kommentera dem nu.

För mig dock den stora frågan följande, hur lång är en tillfällig avstängning och när tröttnar man på det man håller och slutar justera skyltar och omledningar? Från genomförande beskrivningen av etapp 3 av tvärbanan.
 Byggandet av spåranläggningen kommer att medföra tillfälliga begränsningar av framkomligheten för andra trafikslag. 
Hur lång är en tillfällig situation? Som ett bygglov 10 år? Jag kan förstå denna tanke men tycker den är något problematiskt då bra alternativa vägar saknats under byggtiden. Eftersom bygget inte är klart så avstår jag övriga frågeställningar om de nya cykelvägarna här tills de fått tid att avsluta, vilket bör vara inom två veckor. Biltrafiken har flutit på, inte utan störningar i stort sett varje dag under hela byggtiden.
I cykelplanen del ett markeras sträckan som byggplats - provisorier, jag vet inte vilka provisorier som avses, då inga lämpliga alternativa vägar har existerat.
 Mäster Simons väg. Hänvisning saknas från andra hållet, och är komplett från detta håll just här men försvinner sedan. Plus asfalten är borttagen vilket gör det svårt att mötas, kurvan är dessutom mycket skymd.
 Solna C, cykla genom högen av sten/grus.
 God skyltning är viktigt och den nya cykelplanen påpekar mycket riktigt att det finns brister i nuvarande skyltning.
 Jag är hänvisad till andra sidan. Av vadå?
 Huvudcykelstråk 9, skall vara lämpligt att cykla 30 km/h på. Bommen kommer sig av att bakom den ligger en skolgård där det av förklarliga skäl ej bör cyklas speciellt snabbt. Gruset från en illa uttänkt gångväg. När det snöar måste man skotta snö, när det regnar måste man sopa grus. Här har jag en känsla av att 30 km/h snabbt kommer att anses vara för snabbt. För en bil anses det vara långsamt och en lämlig fart förbi en skola. Man måste fråga sig om vilka skillnader som finns mellan dessa situationer och vara bredd på att svaren man får kanske inte passar in den lagda planen. Och ta konsekvenserna av detta.
 Detta är i detaljplanen tydligt markerat som gång-cykelväg för allmänt nyttjande, detta måste alla som bosatt sig här från början ha känt till. Någonstans tappade den planen helt kontakt med verkligheten. Det är också svårt att förstå hur man tänkte när man gjorde Råsundavägen till en gc-bana för att sedan förbjuda c trafik genom, den påstådda men ej verkliga, innergården. Detta är ett exempel på en mindre bra kompromiss och viss avsaknad förståelse för vad som gör en stad. Sådana här misstag får kommer att få leva länge med därför måste de undvikas direkt, jag vill inte riva husen ovan då det bor människor här som också har rätt, tyvärr krockar deras rättigheter med mina genom en konflikt skapad av Solnas stad brist på framsynhet. Jag har frågat Solna stad om Råsundavägen men ej fått något svar. När jag sprungit/gått genom gården har det ofta varit leksaker på den avspärrade gång cykelbanan vilket är en förklaring men samtidigt ett anspråkstagande av det offentliga rummet och infrastrukturen, detta är ej oproblematiskt. Om man applicerar samma förhållningssätt på en bilväg vore detta svårare att argumentera för. Kan man inte bara cykla runt då och så är problemet ur världen? Ja man kan cykla runt, men nej problemet är inte löst då, omvägarna är dåligt lösta och innebär höjdskillnader som lätt kunde ha undvikits. Denna plats är kanske ett extra tydligt på en av den bygga strukturen skapad konflikt, men det är knappast den enda, det finns många liknande platser där samma problem existerar. Där blandningen av semi-privat och offentligt skapar problem. Speciellt för cykelbanor.
Den nya cykelplanen ritar cykelvägar runt platsen.
 Regionalt huvudcykelstråk. Skymd sikt, mycket vegetation.


Lite längre fram, hinder istället för skapa en lyckad trafiksituation.
 En annan plats där sikten är skymd längs Enköpingsvägen.
 Denna cykelväg är oskyltad, om man inte vet vart den leder är det mycket oklart att man ska ta den, standarden på vägen och bommen är oförklarlig. Oförklarlig stoppanordning.

30 km/h runt hörnet i gruset, knappast. Detta är ytterligare ett exempel på en tillfällig omledning.

Jag är fullt övertygad om tjänstemännen i Solna stad känner till det här problemen, tillika att politikerna gör det, åtminstone bitvis. Jag har ingen överblick över hela Solna och jag förväntar mig inte att någon enskild politiker har det heller, men någon tjänsteman har säkert en komplett bild av cykelvägarna. Det är synd att denna kunskap ej påverkat dragningen av cykelbanorna i cykelplanen del 1, enligt den finns det blott en (1) saknad länk bland Solnas cykelvägar. Här har jag svårare att vara säker då det saknas en aktuell cykelkarta och cykelplanen saknar de cykelvägar som klassats som lokala, något som verkar ha skett inte helt stringent. Men jag är övertygad om att det saknas långt mer än en länk i Solna stad.

Därför vill jag ta tillfället i akt bjuda in alla ansvariga för en cykeltur genom verkligheten, jag lovar att bjuda på bullar (eller liknande) till alla ansvariga eller intresserade som vill komma med.

No comments:

Post a Comment