Thursday, April 10, 2014

Stråk

Eller fyra olika upplevelser som utgör en helhet.
Södra Långgatan.

Wednesday, April 2, 2014

arenastaden

Gång cykel. Inklämd.
 Några vyer av nästan slumpmässig karaktär.