Friday, September 19, 2014

En annan väg.

Efter att ha skapat en riktigt dålig situation vid korsningen Frösundavägen/Solnavägen försöker Solna hänvisa till en annan väg. Ovan visar jag på ytterligare en alternativ väg som är vettig ur ett regionalt perspektiv om man använder sig av Solnastråket från den regionala cykelplanen. Dock är detta också en suboptimal lösning, även om den inte är inritad på kartan nedan bör Solnavägen ha fullgod cykelinfrastruktur precis hela vägen. Därmed inte sagt att denna väg inte också bör prioiteras, gärna som cykel superled, precis som alla de regionala stråken bör ha enligt mig. Notera att den alternativa vägen är meningsfull främst om man kommer från eller till östervägen, den är inte längre och har ett rödljus istället för ett (söderut) eller två (norrut), dessutom är rödljus perioderna betydligt bättre för cyklister här.. Den fri från serpentinvägar, men inte krångel.
Nedan bilder längs vägen från norr.Istället för att svänga höger, rakt fram.

Under industri viadukten.

Längs tvärbanan.

 Korsa tvärbanan. Det går två tvärbanor per 10 minuter, varje tåg blocker i i drygt 40 s vilket ger ca 13% chans att få stanna rött.
 Cykla höger runt tvärbanans etableringsområde som håller på att avvecklas.
Cykla lite grusväg ned till gc-banan.
Vidare mellan Fridhemsskolan och lekplatsen.  Här tar men det med fördel lite långsammare.


 Ta höger vid plaskdammen.
 Rakt fram och sen vänster och cykla parallellt med Solnavägen.
Om du kommer från andra hållet, ta höger här.

No comments:

Post a Comment