Friday, November 14, 2014

Solnas Stadsmiljöpris


Priset i form av skylt uppsatt på vinnaren från 2009.
1 §
Solnas stadsmiljöpris syftar till att framhålla betydelsen av en vacker stads- och landskapbild samt att visa erkänsla för konstnärlig kreativitet och estetiskt förmåga. 
Stadgar för Solnas stadsmiljöpris
Sedan 1998 har Solna varje år delat ut stadsmiljö priset. Byggnaderna nomineras av stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden väljer vinnaren. Det belönade verket måste ha uppförts de senaste fem åren. Verket kan vara en byggnad, byggnadsgrupp, anläggning eller annan åtgärd.

Intressant är också att det finns inskrivet i att verket måste ha på ett bestående sätt förskönt stadsbilden eller landskapsbilden. Det är tydligt ett estetiskt pris för där verkets sammanhang med omgivningen är högt prioiterad.

När du priset delats ut ett antal gånger finns det skäl att fråga säg vad priset säger om Solna stads som stadsmiljö, i än större utsträckning vad det säger om vad staden vill vara och om man kan se några tendenser över tiden gällande vad som byggs.

No comments:

Post a Comment